Gure konpromisoa gauzatzea. Iraunkortasuna ez da bi eguneko gauza bat, ezta gu ere. Ingurumenarekiko bizikidetzaren mezua partekatzen dugu, proaktibitatearekin, parte-hartzearekin eta modu multilokalizatuan.

Ekimenak

Proiektuak

RUTA EUROPEA DEL QUESO ELKARTEAren Sekretaritza Teknikoa

ARTIGASEKO INGURUMEN ZENTROaren Dinamizazio Didaktikoa

AOTIren Sekretaritza Teknikoa

ITERVITISen Sekretaritza Teknikoa

RED CCFren
Bazkidea

Gure eskumenak

Gizarte- eta ingurumen-boluntariotzako ekintzak antolatzea, sustatzea eta zabaltzea.
Eragin positiboa duten balioak, konponbideak eta alternatibak zabaltzen lagunduko duten jardunaldiak eta dinamikak antolatzea.
Elkarteak edo inguruko eragileekin antolatutako ekintza didaktikoak, ingurumenarekiko errespetuan eta baliabideen zentzuzko erabileran oinarritutako jardun-jarraibideak ezagutzea bultzatzen dutenak.
Iraunkortasunaren, jarreren eta irtenbideen inguruko ezagutzarako prestakuntza.