ekimenak

Gure konpromisoaren gauzatzea.
Jasangarritasuna ez da bi eguneko gauza, ezta gu ere.
Errespetuaren mezua era aktiboan, partehartze
interesgarriekin eta multilokalizatuta zabaltzen dugu.

Jasangarritasunaren Euskal Azoka. Urtero ospatzen da eta publiko profesionalari eta partikularri zuzenduta dago. berdeago energy energia eraginkortasunean eta ingurumen berrikuntzan aritzen da. berdeago nature kontsumo arduratsuan.

Ibilbide turistiko jasangarri, bidezko eta arduratsuen erreferentziazko Web ataria da, garapen lokala helburu. Atariak bidaiatzeko arrazoien araberako alternatibak eskaintzen ditu: gastronomikoak, kulturalak, landakoak…

Hiri Iraunkorrerako Bilboko Baliabide Zentroa da eta jasangarritasun irizpideak jarraitzen dituzten lokal eta etxebizitzen birgaitzerako produktu, emaitza eta sistemen erakusketa iraunkorra bisitatu daiteke.

Habea

Gizarte eta ingurumen boluntariotza akzioen antolakuntza, laguntza eta zabaltzea, beti kontzientziazio eta hobekuntzarako akzioak sustatuz. Izaera pedagogikoa duen linea da.

Ekitaldiak

Planetan eta ingurumenean inpaktu positiboa sustatzen dituzten balore, soluzio eta alternatiben zabaltzea faboratzen dituzten dinamika eta jardunaldien antolakuntza. Izaera profesionala edota familiarra.

Akzio
didaktikoak

Barne antolakuntza eta beste agenteekin elkarlanean antolatutako aktibitateak dira, ingurumenarekiko errespetua eta zentzuzko baliabideen erabilera batetan oinarritutako akzio pauten ezagutza sustatzen dute.

Trebakuntza

Aktibitate, proposamen, jasangarritasunaren inguruko ezagutza, jarrera eta soluzioen formakuntza eta zabaltzeari dagokio. Berezko formatuak edota bezeroaren esanetara eginak.